Vann-nøttfamilien, tidligere tofrøbladet plantefamilie som nå ligger under kattehalefamilien, én slekt, Trapa, med ca. 30 arter i Europa og Afrika. Alle er flytende vannplanter.