Valp, unge av dyr i hundefamilien. Ordet brukes også om ungene til enkelte arter i mårfamilien, inkludert jerv og mink.