Valking, behandling av ullstoffer i våt tilstand, f.eks. i varm såpeløsning. Under valkingen filtrer ullhårene seg sammen, og tøyet krymper både i lengde- og tverretningene, slik at tettheten øker. Et typisk eksempel på en sterk valket vare er det tradisjonsrike vadmel.