Vårfly, sommerfuglart i familien nattfly. Forvingene er gulgrå til gulbrune, marmorert med gråbrunt og med svake tegninger; bakvingene er lysere. Vingespenn 31–38 mm. Arten flyr fra mai til september, trolig i 2 generasjoner, og er vanlig i hager og på åkermark i sørlige halvdel av Sør-Norge. Larvene lever bl.a. på ulike meldearter og kan opptre som skadedyr på jordbruksvekster.