Utviklingssosiologi, den del av sosiologien som særlig tar for seg problemene til de såkalte utviklingsland og deres forhold til de industrialiserte land. Ulike teorier om samfunnsmessig evolusjon, kolonialisme, imperialisme, utbytting og internasjonal arbeidsdeling har stått sentralt.