Underkirke, kor eller krypt; gravkjeller under kirkens kor. I oldkristne og romanske kirker ble underkirke også brukt som betegnelse på skipet når dette lå vesentlig lavere enn koret.