Dobbeltkirke, kirke i to etasjer med alter både i over- og underetasjen. Opprinnelsen til dobbeltkirken er trolig de oldkristne martyrgravkirkene. I middelalderen ble den gjerne bygd i forbindelse med slott eller herregårder der den øvre kirken tjente som huskapell. Til Norden kom dobbeltkirken etter påvirkning fra Tyskland, bl.a. den åttekantete Store Heddinge kirke i Danmark fra 1100-tallet med kor i to etasjer. I Norge har Tingvoll kirke hatt et tilsvarende kor.