Ultrasonisk, lydbølger med frekvens over det hørbare området, dvs. over ca 20 000 Hz. Opprinnelig ble uttrykket supersonisk brukt både i denne betydningen og om luftstrøm med hastighet større enn lydhastigheten. Konvensjonen nå er å bruke uttrykket ultrasonisk som definert ovenfor. (Se ultralyd.)