Tyramin, et aromatisk amin som dannes i organismer ved enzymatisk dekarboksylering av aminosyren tyrosin. Tyramin hører til gruppen av sympatomimetiske aminer. Det virker bl.a. blodtrykkforøkende.