Tymol, 2-isopropyl-5-metylfenol, organisk forbindelse som finnes i mange eteriske oljer, f.eks. timianolje. Fenol med kjemisk formel (CH3)2CHC6H3(OH)CH3, danner fargeløse krystaller med smeltepunkt 50 °C. Behagelig lukt. Virker antiseptisk og brukes noe i medisinen.