Tunger, benfiskfamilie i ordenen flyndrefisker. Omfatter 89 arter, de fleste i saltvann, men noen amerikanske i ferskvann. To arter finnes i norske farvann: tunge og glasstunge. De er høyrevendte flyndrer med avrundet snute og liten munn. Bryst- og bukfinner er små, mens ryggfinnen er lengre enn hos ekte flyndrer og varer. Øynene er små, og forgjellelokket er dekket av hud. Mange arter er gode matfisker.