Glasstunge, benfiskart i tungefamilien. Skilles fra andre tunger på at hver 5. eller 6. stråle i rygg- og gattfinne er mørk. Brystfinnen er sterkt redusert. Lengde opptil 13 cm. Lever på sandbunn; utbredt i kystfarvann fra Angola til Kattegat, dessuten i Middelhavet. Sjelden i Norge.