Trosse, (sjøuttrykk), trosseslått tau (til forskjell fra kabelslått), se tau.