Trikolorgranitt, bergart, en variant av trysilgranitt. Trikolorgranitt består av rød alkalifeltspat, grønnlig plagioklas og blålig kvarts. Bergarten er knapt 1700 millioner år gammel og tilhører det transskandinaviske intrusivbelte.