Tresyre, treeddik, væske som fås som biprodukt ved siden av tjære ved tørrdestillasjon av tre. Tresyre kan inneholde 5–10 % eddiksyre, 1,5–3 % metanol, aceton og en rekke andre forbindelser. Ble tidligere brukt som råstoff ved produksjon av de tre hovedbestanddelene.