Tredje grads forhør, politiforhør med anvendelse av (ulovlig) psykisk og fysisk mishandling for å tvinge en person til å avgi forklaring eller tilstå. Uttrykket skriver seg fra USA.