Transmetylering, enzymatisk prosess som består i at metylgrupper (CH3-grupper) overføres fra en donor, f.eks. aminosyren metionin, til en annen forbindelse, som er akseptor for metylgruppen. Før overføringen kan skje, må metioninet aktiveres med ATP (adenosintrifosfat) under dannelse av S-adenosylmetionin. Som eksempel på biologisk viktige stoffer som dannes ved en transmetyleringsprosess, kan nevnes kreatin og lecitin.