Transketolase er et enzym som omdanner pentoser til heksoser i den metabolske reaksjonsveien (se pentosefosfatsyklus). Enzymet, som har tiaminpyrofosfat som prostetisk gruppe, katalyserer overføringen av ketolgruppen, –COCH2OH, fra visse ketoser til visse aldoser, eksempelvis fra xylulose-5-fosfat til ribose-5-fosfat. Enzymet deltar også i fotosyntesen i den såkalte Calvin-syklusen.