Toppmålstømmer, tømmer som måles der stokkens diameter er minst, nemlig i toppen. Leveres sagbrukene til produksjon av skurlast.