Toppe, heise, svinge enden (nokken) av en bom, gaffel el.l. høyere opp: toppe lossebommene.