Topeka, asfaltdekke som består av en blanding av tørket, oppvarmet steinmateriale og bitumen eller polymermodifisert bitumen. Det benyttes som slitelag på veier med stor trafikk. Topekadekket inneholder forholdsvis mye bindemiddel, 6–8 vektprosent, og har en spesiell sammensetning av steinmaterialer med et tydelig partikkelsprang. Se asfaltdekker.