Polymermodifisert bitumen, bituminøst bindemiddel som består av bitumen tilsatt små mengder polymerer som polypropylen, styren–butadien–styren o.l. Anvendes bl.a. til fremstilling av veidekker. Se bituminøse bindemidler og asfaltdekker.