Tollgrense, grensen for et lands tollkontroll. Norges tollgrense faller på fastlandet sammen med riksgrensen. Mot havet faller tollgrensen sammen med territorialgrensen ; 12 nautiske mil, (22 224 meter), jf. tolloven (lov av 10. juni 1966) § 1a). Langs riksgrensen mot Sverige og Finland er det i henhold til overenskomst om tollsamarbeid etablert spesielle kontrollsoner med en bredde av 15 km.