Toll, eller tollavgift, er en avgift som staten legger på varer som bringes inn til eller ut fra et tollområde. Ofte er et tollområde samsvarende med et lands grenser, men for Norge er tollområdet «det norske fastlandet og territorialfarvannet, men ikke Svalbard, Jan Mayen og Norges biland» (som definert i vareførselsloven § 1-2 annet ledd). Varene føres enten inn til tollområdet utenfra (innførselstoll), eller de føres ut derfra (utførselstoll) eller de føres gjennom tollområdet (gjennomførsels- eller transittoll). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Toll

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt