Jordtirsdag, i eldre tider betegnelse på annen tirsdag etter påske, som var fast rettsdag på åstedet i odelsløsningssaker. Ble også kalt Odelstirsdag, og mange steder Tokketirsdag, fordi den flyttet seg med påsken.