Titer, enhet for fiber- og garnfinhet som angir antall yards per pound. Tidligere mye brukt for filamentgarn. Se garnnummer.