Tex, enhet for fiber- og garnfinhet som angir hvor mange gram 1000 m av et garn veier. I henhold til en internasjonal avtale fra 1974 skal tex benyttes for å angi garnnummeret for alle typer garn. Se garnnummer.