Thekamøber, skallbærende amøber, kunstig systematisk gruppe som omfatter amøber som har skall med ett kammer. Dyrenes størrelse er vanligvis 0,2–0,5 mm, og skallet er i mange tilfeller sammenkittet av kvartskorn. De lever på vannplanter og i bunnslammet i grunne vann og myrer, men finnes også i dype vann. En del er funnet i brakkvann, ytterst få er kjent fra saltvann.