Texasfeber, sykdom hos storfe fremkalt av blodparasitten Piroplasma bigemina, som overføres av blodsugende midder, bl.a. av slekten Boophilus. Utbredt i tropiske og subtropiske strøk. Tidligere sterkt utbredt i flere sørstater i USA, bl.a. i Texas, derav navnet.