Tertial er en tredjedel av året, det vil si fire måneder.