Horisontalt planert eller oppfylt del av terreng, helst med markant ytre begrensning som f.eks. støttemurer og brystninger. Anlegges gjerne i direkte tilknytning til hus som utendørs oppholdssted. Terrasser lagt i flere plan og forbundet med trapper var især i barokken et yndet arkitektonisk motiv.