Ternær legering er en legering bestående av tre grunnstoffer (vanligvis alle metalliske).