Tennapparat, mekanisme som starter en sprengkjede. Betegnelsen brukes om brannrør i miner, torpedoer o.l. og om tennapparater for elektriske sprenghetter. I de sistnevnte lades vanligvis en kondensator opp ved hjelp av en hånddrevet generator.