Tenasitet, seighet, utholdenhet (særlig ved strekking).