Avvikelsen fra intervallenes akustiske renhet ved stemming av instrumenter, jfr. temperert stemming.