Tempelvigselsfest, norsk betegnelse på den jødiske festen hanukka, som begynner den 25. kislev (faller oftest i desember) og varer i åtte dager.