Emne (for muntlig eller skriftlig behandling); grunntanke.