Tellurometer, instrument for elektronisk avstandsmåling med høy nøyaktighet. Benytter mikrobølger som bærebølge. Den første prototypen ble utviklet av den sørafrikanske ingeniøren Trevor Lloyd Wadley i 1952. Tellurometre kunne ha rekkevidde på opptil 150 km, og ble benyttet for å måle lange avstander i geodetiske nett. Det ble gjort vellykkede forsøk på å måle avstander mellom punkter i Sør-Norge og Danmark under spesielle atmosfæriske forhold med egnede refraksjonsbetingelser.