Tekstilrenser, tekstilrenser arbeider med vedlikehold av ulike typer tekstiler og skal forlenge tekstilers levetid ved i størst mulig grad å opprettholde deres bruksegenskaper og utseende. Opplæringen i faget skjer normalt ved ett år i videregående skole og tre år i lære i bedrift. Skoledelen er et Vg1 i teknikk og industriell produksjon. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en svenneprøve. Voksne med minst fem års allsidig praksis kan skaffe seg teorikunnskaper og gå opp til svenneprøve som praksiskandidat. Med tilleggsutdanning er det mulig å melde seg opp til mesterprøve i faget.