Tangens-bussole, eldre instrument for måling av strømstyrker, består av en kompassnål i sentrum av en loddrett, strømførende ring av kobbertråd. Tangens til den vinkelen nålen slår ut når strøm sendes gjennom lederen, er proporsjonal med strømmens styrke.