Rigge, sette rigg på plass, rigge opp (et fartøy); takle av, rigge av.