Szekler, (ungarsk székely), ungarsk folkegruppe i Romania, i det sørøstlige Transilvania, særlig i fylkene Harghita, Covasna og Mureș. De bosatte seg i sine nåværende områder i løpet av 1000–1300-tallet, men deres opprinnelse er omstridt. De har tradisjonelt blitt regnet som en egen gruppe til forskjell fra ungarerne. Da det i 1437 i Transilvania ble inngått en avtale mellom tre privilegerte samfunnsgrupper, "nasjoner", var det mellom ungarske adelige, sachsiske (tyske) borgere og frie szeklere (Unio trium nationum). De som ikke var inkludert var livegne rumenere og ungarere. Szeklerne har i stor utstrekning klart å bevare sin egenart når det gjelder kultur. Etter 1952 var de organisert i et autonomt område med praktisk talt rent ungarsk (szekler-)befolkning, men området ble i 1960 omorganisert til den autonome provinsen Mureş, med blandet ungarsk-rumensk befolkning. I 1968 ble også de siste restene av deres tilsynelatende autonomi opphevet, og området ble en del av den ordinære fylkesstrukturen (județe). I den etterkommunistiske tiden har mange szeklere ivret for flere rettigheter i den rumenske staten, inkludert former for autonomi. Det er vanskelig å si sikkert hvor mange szeklere det er i dag. Ved den siste folketellingen i Romania (2011) var det mulig å velge szekler som etnisk tilhørighet. Men bare noen hundre gjorde det, det store flertall av szeklere oppgav at de var ungarere. Av de ca. 1,2 millioner som gjorde det, kan kanskje halvparten regnes som szeklere.