Svart granbarkbukk, billeart i familien trebukker. Arten er svart, dekkvingene ofte brune. Lengde 10–18 mm. Den kan gjøre skade på ubarket tømmer som blir liggende i skogen utover sommeren fordi den gnager seg forholdsvis dypt inn i veden. Den kan dessuten forårsake at svekkede trær dør. Arten er utbredt over størstedelen av Sør-Norge.