Sulfhydrylforbindelser, forbindelser som inneholder SH-grupper (sulfhydrylgrupper). I mange enzymer forekommer SH-grupper som er nødvendige for enzymets katalytiske funksjoner. Slike grupper i et enzymprotein skriver seg fra aminosyren cystein. De kan i mange tilfeller påvises ved at man lar dem reagere med passende spesifikke forbindelser (f.eks. p-kloromerkuribenzosyre) slik at det oppstår biologisk inaktive stoffer. Også en del lavmolekylære forbindelser, f.eks. koenzym A og glutation, inneholder funksjonelt viktige SH-grupper.