Sul, på, i, ved; sul ponticello, ved stolen (på et strykeinstrument).