Stretta, avslutning av musikkstykke i akselererende, sammentrengt tempo, for eksempel i italienske operaarier fra 1800-tallet. Kan også betegne trangføringen i en fuge.