Storsirkelkart, kart i gnomonisk projeksjon som avbilder alle storsirkler som rette linjer, men med uriktig lengde. Brukes i navigasjonen til å finne den korteste vei mellom to punkter på jordoverflaten; den korteste veien er alltid en del av en storsirkel. Projeksjonen kan imidlertid føre til store avvikelser i avstand og retning, som da må beregnes matematisk eller finnes ved hjelp av kart i en annen, egnet projeksjon. Se kartprojeksjon.