Den siste avgjørende del av angrepet for å kaste forsvareren ut av stillingen. Betingelsen for at storm skal lykkes er som regel at forsvareren er tilstrekkelig demoralisert eller ødelagt gjennom beskytning.