Sterk vind, mellom kuling og orkan, vindstyrkene 9, 10 og 11 i Beauforts skala, dvs. vind av hastighet 20,8–32,6 m/s. Vindstyrke 9 er liten storm, 10 full storm og 11 sterk storm.