Stor maurbille er 7–10 mm lang, med svart hode og rødlig forbryst. Dekkvingene, som er rødlige foran, er svarte med to hvite tverrbånd. Den finnes over hele landet på nyfelt tømmer, hvor den lever av barkbiller og deres larver.